sobota, 5 stycznia 2019

Wszechświat jest twój LO/ Universe is Yours LO

Witajcie!
Mamy styczeń, czyli czas postanowień, największej motywacji do działania i snucia planów.
Ja swoje plany na rok 2019 już spisałam, a nawet zaczęłam działać w kierunku spełniania swoich marzeń. Dzisiaj mam dla was inspirację, która być może zmotywuje was do działania.
Welcome!
We have January, the time of resolutions, the greatest motivation to act and make plans.
I have already written my plans for 2019, and even started working towards fulfilling my dreams. Today I have an inspiration for you that may motivate you to act.


Mój layout to taka droga do spełnienia marzeń, osiągnięcia własnych celów, dlatego też droga do gwiazd jest usłana samymi motywującymi hasłami. Jeśli w waszym otoczeniu nie ma nikogo, kto by was zmotywował, pamiętajcie, że możecie sami siebie zmotywować! Codziennie znajdźcie jakieś pozytywne hasło, lub wydrukujcie kilka ulubionych i powieście na lodówce. Będziecie zdziwieni, jak taka prosta rzecz doda wam pozytywnej energii !My layout is a way to make my dreams come true, achieve my own goals, which is why the way to the stars is strewn with motivations. If there is nobody in your area who motivates you, remember that you can motivate yourself! Find a positive password every day, or print a few favorites and hang it on the fridge. You will be surprised how such a simple thing will give you positive energy!
W nowym roku życzę wam mnóstwa pozytywnej enegii i żebyście nie stracili swojej motywacji do działania i oczywiście spełnienia wszystkich celów, jakie sobie postanowiliście :)
In the new year, I wish you a lot of positive enegy and do not lose your motivation to act and of course achieve all the goals you've set for yourself :)


Wykorzystałam:
I used:
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz