niedziela, 29 maja 2016

Na zakończenie... / In the end...

Kochani...
I ja się żegnam. Coś się kończy, a coś zaczyna... Dziś opuszczam Filigranki, ale mam nadzieję, że nie na zawsze. Może będzie mi jeszcze dane kiedyś tu na blogu gościć i Was inspirować.
Chciałam podziękować Asi za szansę jaką mi dała. Za to, że mi zaufała i zaprosiła mnie do swojego zespołu. Ja starałam się najlepiej jak umiem przedstawiać nasze piękne Filigranowe papiery i tekturki.
Kochane dziewczyny z DT jesteście wspaniałe. Twórzcie nadal tak pięknie jak to robiłyście dotychczas.
Oto moje kartki jakie dziś przygotowałam...

My dear...
I'm also saying 'goodbye'. Everything that has a beginning, has an end... Today I'm leaving Filigranki, but I hope that it's not for good. Maybe someday I'll have another chance to be a guest here at the blog to inspire you.
I want to thank Asia for the opportunity she gave me. That she trusted me and invited me to her team.
I was doing my best to present our beautiful Filigranki papers and chipboards. Dear girls from DT - you're great. Keep creating such beautiful things as you did before.
And here are my cards I've prepared for today...


W pracach użyłam:
I used:

Pozdrawiam was Serdecznie
Warm greetings
4 komentarze: