wtorek, 12 lutego 2019

instrukcja

Witajcie! Dziś będzie instrukcja składania walizki.
Hello! I'll show you how to make a chipboard suitcase.


W zestawie do złożenia walizki otrzymujecie części widoczne na zdjęciu. Dwie części będące dnem i górą walizki na zdjęciu leżą na sobie- góra walizki jest trochę większa.
This is the set you get to make your suitcase box. Two pieces to make the bottom and top part of the suitcase are on the top of each other. Top part of the suitcase is a bit bigger.


Zaczynamy od sklejenia dna walizki. Potrzebne mam będą 2 szersze paski i mniejsza część walizki. Części przyklejamy dookoła dna.
Let's start with the bottom part of suitcase. We need two wider parts and a smaller part of a suitcase. We glue it around the chipboard.


To samo robimy z górną częścią- tym razem potrzebujemy mniejsze boki i większe dno walizki.
We do the same with the upper part of the suitcase- but now we take narrow parts a smaller part of suitcase's bottom.


W tej części pomogłam sobie kipsami.
At this point I used some paper clips.

I obie części gotowe.
And both parts are ready.


Teraz czas na rączkę. Z arkusza z mniejszymi elementami wycinamy nożykiem 2 części rączki i sklejamy.
It's time for the handle. From the sheet with smaller element we need to cut out 2 part of a handle and glue it together.


Rączkę wsuwamy od środka walizki.
We put the handle from the inside of the suitcase.


Wersja podstawowa walizki gotowa, ale...
The base form of the suitcase is ready but...


...na arkuszu mamy jeszcze ozdobne elementy.
...we have some decorative parts on the sheet.


Dodajemy je na górze i bokach walizki.
We add them at the top and on the sides of suitcase.


Gotowe :)
It's done :)

Do zobaczenia
See you next time 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz