środa, 3 sierpnia 2016

Ukwiecone oszczędzanie / Flower power saving.

Witajcie
Arystoteles powiedział 
„Niektórzy ludzie są tak oszczędni, jakby mieli wiecznie żyć, 
inni tak rozrzutni, jakby mieli natychmiast umrzeć”
Jednym i drugim przyda się skarbonka. 
Tym razem Filigrankowa baza ozdobiona reliefami i kwiatami. 
Wszystko bogato zmediowane. 

Hello
Aristotle said, 
"Some people are so thrifty, if they were to live forever, 
others as wasteful, as if they immediately die"
One and other need a piggybank. 
This time Filigranki's base was decorated reliefs and flowers. 
All full of media.W pracy użyłam / I ussed:


Pozdrawiam / RegardsBrak komentarzy:

Prześlij komentarz